عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو، هایک و اسلام
33 بازدید
محل نشر: نامه مفید سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در ساحت روابط اقتصادی، پديده‌هاي نابهنجاري از قبيل بيکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به شمار می‌آید؛ از اين رو يکي از دغدغه‌هاي انديشه‌وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود. واژگان کليدی: عدالت، حقوق، تناسب، شايستگی.