عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو، و اسلام
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي / ش 14/ 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی