الاحکام الحکومیه و تقدیر المصلحه (اتجاه قانون اقتصادی)
31 بازدید
محل نشر: السنه الرابعه زمستان 2008 میلادی 13 بیروت نصوص معاصره بین المللی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی