گستره دخالت دولت در اقتصاد ایران و ارزیابی کارآمدی آن از نظر آموزه های اسلامی
32 بازدید
محل نشر: پنجمین همایش دوسالانه بین المللی اقتصاد اسلامی آبان ماه 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی